Obilježavanje Svjetskog dana hrane 2017

Sudjelovali smo na 2. hrvatskoj konferenciji o procjeni rizika podrijetlom iz hrane uz obilježavanje Svjetskog dana hrane 2017 održanoj na Poljoprivrednom fakultetu Osijek.